Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę wpisać wyniki maturalne na koncie rejestracyjnym, aby zapisać się na wybrany kierunek?

Nie. Na tym etapie wystarczy zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym (nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek). Ta sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia.


Czy na etapie rejestracji na kierunek muszę podać numer świadectwa dojrzałości/dyplomu studiów?

Nie. Na etapie rejestracji na kierunek nie trzeba podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.


Jeżeli kandydat z tzw. starą maturą ma podać w IRK oceny z przedmiotów, to mam zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości czy tylko przedmioty zdawane na maturze?

Tylko przedmioty zdawane na maturze (zarówno w części pisemnej jak i ustnej). Oceny uzyskane na zakończenie szkoły średniej nie są brane pod uwagę w rekrutacji na studia.