Kontakt

Biuro ds. Rekrutacji ChAT
01-771 Warszawa
ul. Broniewskiego 48

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Pedagogiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00, w czwartki do 17:00

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Teologiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 1
telefon kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00

Problemy z rejestracją: m.poplawski@chat.edu.pl

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów podatkowych.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.