Rekrutacja na studia -- pomoc

Rekrutacja krok po kroku

  1. Sprawdź ofertę dydaktyczną
  2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (http://irk.chat.edu.pl) i zapisz się na wybrany kierunek. Rejestracja, założenie konta, uzupełnienie danych osobowych oraz wybranie kierunków studiów będzie możliwe po 2 maja 2017 r. 
  3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN na numer konta wygenerowany na blankiecie wpłaty z systemu rejestracji.
  4. Czekaj na ogłoszenie wyników.
  5. Po zakwalifikowaniu się dopełnij ostatnich formalności:
  • wczytaj do IRK zdjęcie do legitymacji,
  • zamów legitymację oraz indeks i dokonaj stosownej opłaty z tego tytułu.
  • złóż podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK) oraz komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla kierunku studiów.

I CIESZ SIĘ STUDIAMI